Start Stadgar Kontakt Trivselregeler Om huset Andrahandsuthyrning Mäklarinfo

 
Kontakt med styrelsen
 
Mejl info@brfharven58.se

Ordf: Joel Holmgren
Ledamot: Lukas Kvarfordt
Ledamot: Pontus Hammarström
Ledamot: Olle Maltén (utflyttad)
Ledamot: Carl Fosshaug
Suppleant: Jenny Säily
Suppleant: Frida Hederos 
 
 
brfharven58.hemochfastighet.se
Brf Harven 58 © 2021


Föreningen förvaltas av Nabo.
Klicka på logotypen till höger för att komma till hemsidan där du kan
logga in till föreningens intranät och kundportal
Nabo