Start Stadgar Kontakt Trivselregeler Om huset Andrahandsuthyrning Mäklarinfo

 

Trivselregler

 

Uppdateras

Observera att informationen under rubriken ”Trivselregler” omarbetas just nu, och därför i vissa fall är inaktuell. Kontakta styrelsen om du vill dubbelkolla något. (151024)

 

Vid fel

Skulle något fel av allmän karaktär uppstå, kontakta Anders Sjöberg, 5 tr, antingen via telefon (nummer står på anslagstavlan i entrén) eller med en lapp. Ärenden av allmän karaktär är till exempel utrustningen i tvättstugan, armatur samt källare, vind och vädringsbalkonger. Anders kan också hjälpa dig med fel som uppstår i din lägenhet. Det blir då en privatsak mellan dig och Anders.

Skulle något fel uppstå som kräver omedelbar åtgärd måste du själv tillkalla lämplig assistans. Se anslagstavlan i entrén för mer information.

 

Tvättstugan

Maskiner och golv ska rengöras efter varje tvätt. Filtret i torktumlaren ska rensas efter varje torktillfälle. Se instruktioner på tumlarens lock. Överbelasta inte maskinerna och överdosera inte med tvättmedel. Detta skadar både kläder och maskiner och kan innebära att månadsavgiften måste höjas. Bokad tid som inte tas i anspråk inom 30 minuter får användas av annan medlem. Om du av något skäl inte hinner börja tvätta inom 30 minuter från inbokad starttid men du ändå vill använda resterande tvättid, ange detta med en väl synlig lapp.

 

Vinden

Till varje lägenhet hör ett vindsutrymme. Varje vindsutrymme har samma nummer som din lägenhet. Det är det vitmålade numret som gäller. Förse ditt vindsutrymme med ett ordentligt lås.

Eventuellt tomt utrymme får inte utan lägenhetsägarens medgivande tas i anspråk av annan lägenhetsinnehavare. Om du byter vindsutrymme med någon annan måste detta skriftligt meddelas styrelsen. I mån av tillgängligt utrymme, kan plats upplåtas till medlemmarna för temporär förvaring på den låsta torkvinden i upp till 1 år. Tillstånd inhämtas av styrelsen som för anteckning om ditställda sakers tillhörighet. Observera att förvarat material kan komma att kastas i samband med vind och källarröjning i det fall att förvaringstiden överskrides.

 

Trapphuset

Inga föremål får placeras i trapphuset. Detta är förbjudet enligt lag då de kan utgöra dödsfällor vid eventuell brand i fastigheten.

 

Hushållssopor

Hushållssoporna måste paketeras väl i plastpåsar som försluts väl. Använd inte för stora soppåsar då dessa kan orsaka stopp i sopröret. Sopnedkastet får endast användas för hushållssopor. Hushållssopor får under inga omständigheter slängas bland grovsoporna.

 

Tidningsinsamling

Tidningsinsamling sker tisdagar. Tidningsbuntar får inte ställas ut på entrétrappan innan måndag kväll. Buntarna får inte ställas innanför entrédörren. Om tisdagen infaller en helgdag får inte tidningsbuntarna ställas ut. Vänta då till nästa helgfria tisdag.

 

Elskrot

I grovsoprummet i källaren finns speciellt kärl avsett för elektriskt skrot. Observera att elektriskt skrot enligt lag ska sorteras ut och kastas separat.

 

Grovsopor

Grovsopor får inte lämnas på vinden utan ska i första hand fraktas bort från fastigheten, i andra hand kastas i grovsoprummet i källaren.

 

Cyklar m.m.

Cyklar, mopeder etc får inte ställas i trappuppgångar, trapphus, vädringsbalkonger eller andra passager eller mot fastighetens ytterväggar. I källaren finns plats för cyklar, mopeder etc med möjlighet till fastlåsning.

 

Djur

Hundar, katter eller andra husdjur får ej lämnas utan tillsyn i lägenheten så att grannar störs eller fastigheten förorenas/skadas. Det är absolut förbjudet att spola ned kattsand eller dylikt i toaletten. Det skapar stopp i ledningarna. Kasta inte bröd eller matrester till fåglarna. Det lockar råttor till huset.

 

Uthyrning i andra hand

För uthyrning av lägenhet i andra hand krävs styrelsens godkännande. Ansökan om andrahandsuthyrning ska ske skriftligt på därför avsedd blankett. Vid uthyrning i andra hand ligger alltjämt allt ansvar för lägenheten och allmänna utrymmen på medlemmen och inte på hyresgästen.

 

Ljudvolym

Tänk på att ditt golv är grannens tak. Mellan kl. 22 och 07 ska det vara så tyst att din granne kan sova. Efter kl. 22 bör du därför undvika dusch/bad samt för hög volym på radio, tv eller stereo. Stäng också dörrar tyst kvälls- och nattetid, både i din lägenhet och i allmänna utrymmen.

 

Rökning

Rökning i trapphuset, på vinden och i källaren är förbjuden. Det är tillåtet att röka på vädringsbalkongerna men stäng dörren bakom dig och använd askfaten. Kasta inte fimpar i allmänna utrymmen.

 

Belysning

Var noggrann med att släcka lamporna i källaren, tvättstugan och på vinden när du lämnar utrymmena. Detta sparar el och därmed pengar åt föreningen.

 
 
brfharven58.hemochfastighet.se
Brf Harven 58 © 2021


Föreningen förvaltas av Nabo.
Klicka på logotypen till höger för att komma till hemsidan där du kan
logga in till föreningens intranät och kundportal
Nabo